ZAGRODA - MUZEUM WSI MARKOWA

Towarzystwo Przyjaciół Markowej


Wiatrak-koźlak
Wiatrak – Koźlak to typowy dla Markowej młyn wietrzny na przełomie XIX i XX w. w Markowej funkcjonowało kilkadziesiąt wiatraków o różnej wielkości , do czasów dzisiejszych zachowało się dwa w tym jeden możemy oglądać w Skansenie. Wiatrak ten pochodzi z ” z 1946 roku należał do Jana Kielara zbudowany w konstrukcji słupowo - szkieletowej