ZAGRODA - MUZEUM WSI MARKOWA

Towarzystwo Przyjaciół Markowej

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

 

"Świadomie bez przemocy" 

 

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY"
  2. Formularz rekrutacyjny do projektu 
  3. Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania
  4. Zaświadczenie lekarskie dla osoby chorej, niepełnosprawnej
  5. Karta oceny osoby przystępującej do projektu
  6. Deklaracja uczestnictwa
  7. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  8. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

 

INFORMACJE

W dniu 20.04.2023 r. odbyła się konferencja rozpoczynająca i otwierająca  projekt: „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY”

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Markowa

Konferencję rozpoczęła Kierownik GOPS Pani Maria Tabin-Matusz omawiając cele i założenia projektu.  Prelegentką Pani dr Joanna Inglot-Kulas wprowadziła uczestników konferencji w tematy z zakresu Przeciwdziałania przemocy.

Serdecznie zachęcamy osoby zainteresowane do kontaktu oraz zaangażowania i uczestnictwa w projekcie, którego realizacja przewidziana jest do końca 2023 r.

 

SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I GRUPY ROBOCZEJ
W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU "ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY"


W dniu 10-06-2023 r. podczas V edycji Publicznego Dziergania w Skansenie w Markowej odbyła się konferencja w ramach projektu "ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY" pod tytułem "Komunikacja bez przegranych - świadoma i aktywna komunikacja interpersonalna"

W dniu 2 lipca 2023 r. w ramach Dni Otwartych Drzwi Zagrody Muzeum Wsi Markowa rozdawane były lotki przez Harcerzy w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej projektu " Świadomie bez przemocy"

 

Wystąpienie - prelekcja z obszaru przeciwdziałania przemocy oraz projektu "Świadomie bez Przemocy" - podczas konferencji
pt. " Motywacja klucz do zmiany trudnych zachowań".

Kolejne szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego