ZAGRODA - MUZEUM WSI MARKOWA

Towarzystwo Przyjaciół Markowej

"Świadomie bez przemocy" 

 

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY"
  2. Formularz rekrutacyjny do projektu 
  3. Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania
  4. Zaświadczenie lekarskie dla osoby chorej, niepełnosprawnej
  5. Karta oceny osoby przystępującej do projektu
  6. Deklaracja uczestnictwa
  7. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  8. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

 

INFORMACJE

W dniu 20.04.2023 r. odbyła się konferencja rozpoczynająca i otwierająca  projekt: „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY”

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Markowa

Konferencję rozpoczęła Kierownik GOPS Pani Maria Tabin-Matusz omawiając cele i założenia projektu.  Prelegentką Pani dr Joanna Inglot-Kulas wprowadziła uczestników konferencji w tematy z zakresu Przeciwdziałania przemocy.

Serdecznie zachęcamy osoby zainteresowane do kontaktu oraz zaangażowania i uczestnictwa w projekcie, którego realizacja przewidziana jest do końca 2023 r.